Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Bảng thống kê số lượng nhà cho thuê trọ thực hiện tốt các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Đăng ngày: 30-11-2018 | 1341 lần đọc
|

Bảng thống kê số lượng nhà cho thuê trọ thực hiện tốt các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên