Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Báo cáo và đề xuất điều chỉnh mức giá

Đăng ngày: 14-08-2019 | 2882 lần đọc
|

Về việc báo cáo và đề xuất điều chỉnh mức giá, cơ chế, chính sách cho thuê nhà ở đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước