Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Đăng ngày: 05-12-2018 | 5892 lần đọc
|