Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Chương trình học bổng "Thắp Sáng Tương Lai” năm 2021

Đăng ngày: 07-09-2021 | 275 lần đọc
|

Căn cứ Thông báo ngày 19/8/2021 của Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam về việc triển khai chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” mùa thứ 9 năm 2021,

Đại học Thái Nguyên đề nghị các trường đại học thành viên, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế (sau đây gọi chung là: đơn vị) thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

  1. Đăng thông tin về “Chương trình học bổng Thắp sáng tương lai” mùa thứ 9 năm 2021 trên website và fanpage của đơn vị.

    2. Gửi email thông báo đến sinh viên đạt đủ điều kiện và tiêu chí xét cấp học bổng theo quy định của Quỹ học bổng (nếu có thể).