Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đại học Thái Nguyên tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Đăng ngày: 10-01-2019 | 7162 lần đọc
|

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và đại biểu lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Thái Nguyên. GS.TS. Phạm Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

HNTKCTD_2018-1.JPG

GS.TS. Phạm Hồng Quang phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 của Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của Chính phủ, giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng đã có sự chuyển mình mạnh mẽ; Đã có nhiều chủ trương, đường lối của Trung ương (TW) ban hành, đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết TW số 29 về đổi mới căn bản và toàn diện từ năm 2013 đến nay đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong khi đó, những khó khăn đến từ thực trạng tuyển sinh giảm mạnh, cạnh tranh chất lượng giữa các cơ sở giáo dục đại học và khó khăn trong hội nhập quốc tế… Đảng bộ ĐHTN có 11 đảng bộ cơ sở, 01 đảng bộ bộ phận với 183 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên tính đến tháng 12/2018 là 3.193 đồng chí. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ ĐHTN đã chủ động, tích cực triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng thành các chương trình, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Với những thuận lợi và thách thức trước mắt, trong diễn văn khai mạc, GS.TS. Phạm Hồng Quang đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề chuyên sâu bao gồm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế, công tác sinh viên, công tác thanh tra pháp chế và tài chính – cơ sở vật chất… với tinh thần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ để đánh giá kết quả đạt được, nhận diện nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong năm 2018 và xây dựng các giải pháp cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

hntkctd_2018-2.jpg

PGS.TS. Trần Viết Khanh trình bày báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Thay mặt cho Ban chấp hành Đảng ủy ĐHTN, PGS.TS. Trần Viết Khanh – Phó bí thư Đảng ủy trình bày trước Hội nghị Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Báo cáo đề cập đến đặc điểm, tình hình hoạt động của Đảng bộ ĐHTN trong năm 2018, về những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, trong đó có nhiều thành tựu nổi bật:

Về công tác tổ chức: Đảng ủy Đại học đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, xây dựng Đề án tái cơ cấu bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và triển khai thực hiện tới tất cả các đơn vị thành viên, trực thuộc trong ĐHTN. Cụ thể là: sáp nhập Trung tâm học liệu với Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm học liệu và Công nghệ thông tin và giảm số phòng từ 5 xuống còn 3 phòng; rà soát, đánh giá hiệu quả công tác và giải thể 03 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Tiền tiến sĩ; Trung tâm Hệ thông thông tin địa lý (GIS) và Trung tâm Hợp tác quốc tế về giáo dục); phê duyệt đề án tái cơ cấu bộ máy tổ chức Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, giảm số phòng, khoa từ 5 xuống còn 3 phòng, khoa; đang triển khai sắp xếp lại các ban chức năng thuộc ĐHTN từ 11 ban xuống còn 08 ban. Các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học cũng đã sắp xếp lại tổ chức, giảm 22 bộ môn, đơn vị đầu mối và 96 cán bộ, viên chức, lao động.

Về  công tác đào tạo: mặc dù bị cạnh tranh gay gắt và việc phân luồng lao động diễn ra mạnh mẽ, nhưng kết quả tuyển sinh vẫn đạt 66,67% kế hoạch chỉ tiêu (tuyển được 12.538/18.780 chỉ tiêu), đạt mức trung bình khá so với tình hình tuyển sinh chung trong toàn quốc, trong đó tuyển sinh trình độ sau đại học đạt 90,24%.

Về công tác Khoa học - Công nghệ (KHCN): thực hiện 04 đề tài KHCN cấp Nhà nước thuộc các Chương trình KHCN Quốc gia với tổng kinh phí 13 tỷ đồng, đưa tổng số đề tài, chương trình KHCN cấp Nhà nước thực hiện năm 2018 lên 07 đề tài và chương trình; được phê duyệt 06 đề tài thuộc Chương trình KHCN hợp tác với tỉnh Thái Nguyên, tổng kinh phí thực hiện là 89,563 tỷ đồng; thực hiện 01 chương trình KHCN cấp Bộ với kinh phí 12 tỷ đồng; 06 đề tài KHCN cấp Bộ với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng; 39 đề tài KHCN cấp Đại học Thái Nguyên với tổng kinh phí thực hiện 6 tỷ 286 triệu đồng; 948 đề tài cấp cơ sở với tổng kinh phí thực hiện là 10,230 tỷ đồng…

Về công tác Hợp tác Quốc tế: Ký kết 31 văn bản hợp tác với các đối tác nước ngoài, khai thác và tiếp tục thực hiện 18 dự án hợp tác quốc tế, cử được 70 cán bộ đi học học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài (đạt 70,00% kế hoạch). Chủ trì tổ chức 02 hội thảo quốc tế, đồng tổ chức 01 hội thảo quốc tế và hỗ trợ tổ chức 04 hội thảo quốc tế. Tổ chức 01 hội nghị, 04 chương trình tập huấn chuyên môn và 01 “Ngày hội việc làm” cho sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 của ĐHTN. thu hút được 444 người nước ngoài đến học tập, nghiên cứu dài hạn và ngắn hạn tại Đại học (đạt 148,00% kế hoạch). Mở mới và nhập khẩu 05 trình liên kết đào tạo quốc tế (đạt 250% kế hoạch). Thu từ các hoạt động hợp tác quốc tế đạt 6,65 triệu USD (đạt 110,83% kế hoạch).

Báo cáo thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại trong năm 2018, nhận diện nguyên nhân, đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm vụ, trọng tâm năm 2019.

Hội nghị được nghe tham luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHTN với nội dung “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng góp phần giữ nguyên kỷ cương, kỷ luật trong các hoạt động của ĐHTN” và tham luận chuyên đề “ Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nghiên cứu khoa học và đào tạo, đáp ứng đổi mới quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ”. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm và đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với bản báo cáo tổng kết năm 2018 của Đảng ủy ĐHTN, đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ ĐHTN đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh: năm 2018 là năm “bản lề”, năm 2019 là năm “bứt phá”, vì vậy, Đảng ủy ĐHTN cần bám sát chỉ đạo của cấp trên, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, cần chú trọng giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, chú trọng nêu gương, quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác cán bộ, chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp. Nhân dịp này, thay mặt cho ban Thường vụ tỉnh ủy, đ/c Vũ Hồng Bắc đã trao bằng khen cho 16 cá nhân thuộc Đảng bộ ĐHTN  có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013 - 2017)”

hntkctd_2018-3.jpg

Đ/c Vũ Hồng Bắc trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017)

Phát biểu bế mạc Hội nghị, GS.TS. Phạm Hồng Quang đưa ra 5 nội dung phấn đấu để đưa công tác Đảng đột phá trong năm 2019: Một là, chấn chỉnh công tác kiểm tra giám sát, coi đây không chỉ là nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Đảng mà còn là trách nhiệm của từng chi bộ. Hai là, phân ông, đánh giá công việc gắn với trách nhiệm cá nhân. Ba là, giữ vững nguyên tắc Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động trong các chi bộ Đảng. Bốn là, nêu cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ Đảng trên nguyên tắc dân chủ, phản biện, tiếp thu, hài hòa lợi ích tập thể và cá nhân. Năm là, thực hiện tốt công tác cán bộ, chuẩn bị cho ĐH Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Trước những thành tựu đã đạt được trong năm bản lề 2018, hướng tới năm bứt phá 2019, Đ/c Bí thư Đảng ủy đề nghị mỗi đ/c Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức chung lòng, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, thực hiện tốt những nội dung đã xây dựng; đồng thời các cấp ủy Đảng tiếp tục sáng tạo đổi mới, cụ thể hóa thành các chương trình hành động trong năm 2019 để Đảng bộ ĐHTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tác giả: Quang Huy – Ban HTQT