Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đảng bộ Đại học Thái Nguyên: Trên 500 cán bộ tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII

Đăng ngày: 07-08-2019 | 439 lần đọc
|

Chiều ngày 05/8, tại Trung tâm Hội nghị, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII đến trên 500 cán bộ chủ chốt của toàn Đại học và cán bộ đảng viên của Đảng bộ Khối Cơ quan ĐHTN, Đảng bộ Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản, Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHTN.

5-8-2019-NQ-1.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Mười của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW khóa XII; Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Triển khai Chỉ thị số 32 – CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHTN cũng đã thông tin nhanh về tình hình trên Biển Đông của Việt Nam và một số thông tin về công tác cán bộ, đào tạo, tuyển sinh, quản lý sinh viên… của Đại học Thái Nguyên trong thời gian gần đây.

5-8-2019-NQ-2.JPG

Đồng chí Phạm Hồng Quang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm  Hồng Quang đề nghị sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt của ĐHTN và các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của ĐHTN; bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại đảng bộ, đơn vị mình đạt kết quả cao nhất. Các cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, các cấp ủy tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của tỉnh, Đảng ủy ĐHTN; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra./.

Thanh Loan – TNU Media