Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đảng ủy Đại học Thái Nguyên quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Đăng ngày: 16-07-2019 | 479 lần đọc
|

Chiều ngày 15/7, Đảng  ủy Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và tổng  kết  công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng chí Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì Hội nghị (ảnh dưới).

16-7-2019-NQ-1.JPG

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quang đã quán triệt tới các cán bộ chủ chốt của Đại học Thái Nguyên các văn bản quan trọng: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 53-KH/ĐU, ngày 26/6/2019 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng bộ Đại học Thái Nguyên cần tập trung nghiên cứu, thống nhất tinh thần chỉ đạo của chỉ thị, bám sát các phụ lục của chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên để chỉ đạo thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Đồng chí cũng lưu ý các cấp ủy phải thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của Đại hội Đảng bộ cấp trên. Công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cần đặc biệt quan trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý đối với cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh đó, cần đặc biệt lưu ý công tác kiểm tra, giám sát; tổng kết các đề án của nhiệm kỳ 2015 – 2020; công tác truyền thông, chế độ báo cáo…Đồng chí cũng nhấn mạnh, ngay sau Hội nghị, các đơn vị phải làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công, đúng tiến độ.  

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Trần Viết Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tác giả: Thanh Loan – TNU Media