Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Học bổng Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen Cộng hòa Liên bang Đức

Đăng ngày: 15-05-2019 | 1631 lần đọc
|

Căn cứ Công văn số 41/VPHS ngày 6/5/2019 của Văn phòng Hessen tại Việt Nam về việc trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen Cộng hòa Liên bang Đức cho sinh viên xuất sắc tại khu vực Thái Nguyên. Năm học 2018-2019, các nhà trường tại khu vực Thái Nguyên có tổng số 21 sinh viên được nhận học bổng với tổng giá trị các suất học bổng là 121,8 triệu đồng