Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Học bổng khuyến khích học tập

Đăng ngày: 15-05-2019 | 1972 lần đọc
|

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 193 sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên với tổng số tiền là 806.050.000 đồng