Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hướng dẫn cách mượn, trả sách tự động

Đăng ngày: 07-12-2018 | 2363 lần đọc
|

Máy mượn trả sách tự động sẽ giúp người dùng trả sách bất kỳ thời gian nào, không lệ thuộc vào giờ làm việc của nhân viên Trung tâm. Thao tác trả sách tại máy rất đơn giản: Đưa thẻ bạn đọc vào khu ánh sáng màu trắng và nhận biên lai để mượn sách; khi trả sách bạn đọc quét mã vạch của sách để máy xác nhận thông tin và mở cửa sổ để người dùng đẩy sách vào khe nhận. Thiết bị này được lắp đặt tại cửa chính tầng 1 Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin - Đại học Thái Nguyên.

img_4139(1).jpg

Dưới đây là hướng dẫn khi bạn đọc đến mượn, trả sách tự động:

untitled-1(1).jpgtrả sách 1.jpg