Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hướng dẫn tổng kết bình xét thi đua, khen thưởng Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên năm học 2022-2023

Đăng ngày: 05-07-2023 | 924 lần đọc
|

Hướng dẫn tổng kết bình xét thi đua, khen thưởng Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên năm học 2022-2023