Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Kế hoạch 443/KH-BGDĐT ngày 28/5/2019 về Tổ chức ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019

Đăng ngày: 06-06-2019 | 851 lần đọc
|

Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019