Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Mẫu bản đăng ký học bổng Vallet 2019

Đăng ngày: 27-06-2019 | 1962 lần đọc
|

Mẫu bản đăng ký học bổng Vallet 2019 kèm theo Công văn số 1138/ĐHTN-CTHSSV ngày 25/6/2019 của Đại học Thái Nguyên về việc tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng Vallet năm 2019