Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Miễn Giảm học phí học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Đăng ngày: 15-05-2019 | 1922 lần đọc
|

Quyết định miễn, giảm học phí cho 238 sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên với mức miễn, giảm theo chế độ hiện hành của Nhà nước