Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy mô sinh viên tính đến hết tháng 12/2021

Đăng ngày: 15-11-2018 | 2399 lần đọc
|

Số liệu thống kê quy mô sinh viên tính hết tháng 12/2021

STT

Loại hình đào tạo

Năm 2021

I. Sau đại học

3621

II. Đại học chính quy

 

1

CQ TTNSNNC

33852

2

Liên thông chính quy

2636

3

Văn bằng 2 chính quy

5202

4

Cử tuyển

179

5

Đào tạo theo địa chỉ

73

6

Chương trình 2

1316

7

Đào tạo từ xa

6181

8

Đào tạo theo đặt hàng

71

9

Văn bằng 2 (VLVH)

11390

Tổng:

60900

III. Cao đẳng, Trung cấp

 

1

Cao đẳng CQNSNNC

2413

2

Trung cấp nghề

1002

Tổng:

3415

IV. Chậm tiến độ, bảo lưu

2189

V. Lưu học sinh

605

VI. Các hệ khác