Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 1718/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý học sinh - sinh viên ngoại trú

Đăng ngày: 29-11-2018 | 2311 lần đọc
|

Quyết định số 1718/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý học sinh - sinh viên ngoại trú