Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 1797/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 05-12-2018 | 1080 lần đọc
|