Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Sổ theo dõi học sinh, sinh viên ở nội trú và ngoại trú

Đăng ngày: 30-11-2018 | 3594 lần đọc
|

Sổ theo dõi học sinh, sinh viên ở nội trú và ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 918/QĐ-ĐHTN ngày 28/8/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên