Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

THÁI NGUYÊN: NHÂN RỘNG CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHUYẾT TẬT

Đăng ngày: 20-05-2020 | 1553 lần đọc
|

THÁI NGUYÊN: NHÂN RỘNG CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHUYẾT TẬT
Có thể thấy, những năm qua, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) đã đem đến những thay đổi to lớn, tạo điều kiện cho người lao động khuyết tật được học tập, đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và tự tạo ra việc làm cho mình. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên khuyết tật có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp với bản thân; từ đó, giúp các em tự tin hơn, hòa nhập đầy đủ, bình đẳng vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nguồn: Truyền hình Thái Nguyên