Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo chương trình học bổng Thạc sĩ

Đăng ngày: 16-09-2019 | 1737 lần đọc
|

Thực hiện nội dung Công văn số 5313/UBND-KGVX ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông báo chương trình "Chia sẻ kinh nghiệm phát triển Ireland - Việt Nam (IDEAS)" của Chính phủ Ireland niên khóa 2020-2021. Theo đó Đại sứ quán Ireland thông báo, học bổng thuộc chương trình IDEAS dành cho các ứng viên Việt Nam theo học Thạc sĩ tại các Trường đại học và Học viện Công nghệ của Ireland bắt đầu nhận hồ sơ. 

Mọi thông tin chi tiết về chương trình học bổng tham khảo tại địa chỉ:

- Website: www.dfa.ie/vietnam

- Facebook pages: 

                           www.facebook.com/irishembassyinvietnam

                           www.facebook.com/educationinirelandvietnam