Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo Học bổng PANASONIC năm 2019

Đăng ngày: 08-04-2019 | 2103 lần đọc
|

Căn cứ Thông báo ngày 01/4/2019 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam về việc giới thiệu Chương trình học bổng bậc đại học Panasonic 2019. Theo đó, năm 2019 Chương trình học bổng Panasonic sẽ cấp học bổng bậc đại học với giá trị 30 triệu đồng/ năm học (sẽ tiếp tục trao cho đến khi tốt nghiệp đại học) cho sinh viên khao khát được học tập, cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam.

Đại học Thái Nguyên đề nghị các Cơ sở giáo dục đại học thành viên, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế thực hiện các nội dung theo quy định tại Công văn số 525/ĐHTN-CTHSSV ngày 05/4/2019 của Đại học Thái Nguyên.