Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo Quyết định số 42/QĐ-VNCCCT ngày 10/5/2019 của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Đăng ngày: 20-05-2019 | 1801 lần đọc
|

Cấp học bổng học kỳ II năm học 2018-2019 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 cho 151 sinh viên của 12 Trường Đại học, với mức học bổng cho mỗi sinh viên là: 9.730.000đ/ suất.

Học kỳ II năm học 2018-2019, Đại học Thái Nguyên có 11 sinh viên được nhận học bổng (danh sách kèm theo Quyết định số 42/QĐ-VNCCCT ngày 10/5/2019 của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đính kèm)