Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người

Đăng ngày: 05-12-2018 | 1801 lần đọc
|