Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

Đăng ngày: 05-12-2018 | 17152 lần đọc
|