Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tư Số: 27/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Đăng ngày: 29-11-2018 | 2205 lần đọc
|

Thông tư Số: 27/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy