Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Tổng kết, đánh giá thực trạng công tác quản lý Khu nội trú

Đăng ngày: 16-07-2019 | 2081 lần đọc
|

Tổng kết, đánh giá thực trạng công tác quản lý Khu nội trú giai đoạn 2017-2019 và phương hướng, giải pháp thực hiện trong năm học 2019-2020