Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Xét cấp học bổng Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức năm học 2019- 2020

Đăng ngày: 06-05-2020 | 1636 lần đọc
|

Thực hiện Công văn số 1906/HTQT ngày 13/12/2019 của Cụ Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét trao học bổng Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức năm học 2019-2020, Đại học Thái Nguyên triển khai xét cấp học bổng Hessen Cộng hòa Liên bang Đức năm học 2019-2020 (nội dung chi tiết xem tại file gửi kèm).