Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ KH&CN giữa Đại học Thái Nguyên và Tỉnh Thái Nguyên

Đăng ngày: 06-12-2018 | 596 lần đọc
|
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KH&CN GIỮA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ TỈNH THÁI NGUYÊN
STT Tên nhiệm vụ thuộc chương trình Đơn vị thực hiện Tổng kinh phí
(đồng)
Thời gian thực hiện
Đợt 1
1 Xây dựng CSDL trực tuyến phục vụ phát triển KT - XH tỉnh Thái Nguyên Trường Đại học CNTT&TT 21.185.297.931 10/2017 - 4/2020
2 Khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên Trường Đại học Khoa học 9.099.597.720 10/2017 - 4/2020
3 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển thông minh tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Thái Nguyên Trường Đại học KTCN 8.449.550.720 5/2018 -5/2021
Đợt 2
1 Xây dựng hệ thống du lịch thông minh phục vụ phát triển KT - XH tỉnh Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên 11.116.140.393 10/2018 - 4/2021
2 Ứng dụng KH&CN để sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm trà hữu cơ nhằm nâng cao giá trị cho ngành chè tỉnh Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm 34.818.962.000 10/2018 - 10/2022
3 Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phòng tránh thiên tai do sạt lở, lũ quét trển địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên 4.894.313.705 01/2019 - 12/2020