Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đang thực hiện của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 05-09-2022 | 1141 lần đọc
|
STT Tên đề tài/nhiệm vụ Quyết định phê duyệt Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm Thời gian thực hiện (từ tháng năm đến tháng năm) Được gia hạn đến tháng … năm … Tổng kinh phí Trong đó Kinh phí năm 2020 chuyển sang Dự toán được giao trong năm 2021 Kinh phí thực nhận năm 2021 Kinh phí đề nghị quyết toán năm 2021 Kinh phí chuyển năm sau TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Loại nhiệm vụ
NSNN Nguồn khác Dư tại đơn vị Dư tại kho bạc Dư tại đơn vị Dư tại kho bạc Đã nghiệm thu cấp bộ (Ghi số quyết định thành lập hội đồng, ngày họp hội đồng nghiệm thu) Chưa nghiệm thu cấp bộ (Ghi rõ đã nghiệm thu cấp cơ sở/chưa nghiệm thu cấp cơ sở) Lý do, nguyên nhân Đề xuất kiến nghị
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
59 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả cắt gọt vật liệu khó gia công nhờ rung động siêu âm tích hợp bôi trơn tối thiểu và hạt nano. QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên PGS.TS Nguyễn Văn Dự 2020-2021 Tháng 6/2022 460,0 460,0 0,0     280,0 274,6 280,0   3,6   Chưa nghiệm thu Đang chờ NCS bảo vệ chuyên đề trong tháng 6 Xin gia hạn đến thán 12/2022 để hoàn thiện sản phẩm Đề tài cấp bộ thông thường 2020
60 Nghiên cứu động lực học phi tuyến thiết bị rung siêu âm cường độ cao QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên PGS.TS. Ngô Như Khoa
Trường Đại học KTCN
2020-2021 Tháng 6/2022 600,0 600,0 0,0     360,0 355,4 360,0   4,6   Chưa nghiệm thu chờ đăng báo quốc tế Xin gia hạn đến thán 12/2022 để hoàn thiện sản phẩm Đề tài cấp bộ thông thường 2020
61 Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên THPT các tỉnh miền núi phía Bắc đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT mới . QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên TS. Nguyễn Mậu Đức
Trường ĐHSP
2020-2021 Tháng 6/2022 370,0 259,0 111,0     159,0 153,6 159,0   5,5   Chuẩn bị nghiệm thu cấp cơ sở     Đề tài cấp bộ thông thường 2020
62 Xây dựng mô hình giáo dục phòng tránh bạo lực, xâm hại tình dục cho học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên TS. Nguyễn Thị Út Sáu
Trường ĐHSP
2020-2021 Tháng 6/2022 400,0 400,0 0,0     240,0 220,1 240,0   19,95   Đã có QĐ nghiệm thu cấp cơ sở     Đề tài cấp bộ thông thường 2020
63 Phát triển năng lực đọc-hiểu văn bản cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số. QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý
Trường ĐHSP
2020-2021 Tháng 6/2022 200,0 140,0 60,0     80,0 80,0 80,0     QĐ 1198/QĐ-BGDDT ngày 29/4/2022       Đề tài cấp bộ thông thường 2020
64 Xây dựng mô hình dạy học kết hợp (Blended – Learning) về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho học sinh Trung học phổ thông miền núi phía Bắc. QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên PGS.TS. Đỗ Vũ Sơn
Trường ĐHSP
2020-2021 Tháng 6/2022 280,0 280,0 0,0     180,0 180,0 180,0     QĐ 4599/QĐ-BGDĐT ngày 6/12/2021       Đề tài cấp bộ thông thường 2020
65 Nghiên cứu khai thác nguồn gen và chọn tạo chủng giống gốc nấm Vân chi (Trametes versicolor) ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên PGS.TS. Dương Văn Cường
Trường ĐHNL
2020-2021 Tháng 6/2022 410,0 410,0 0,0     210,0 204,2 210,0   5,850   Chưa nghiệm thu chờ đăng báo quốc tế; chờ HVCH và sinh viên bảo vệ luận văn (do nghỉ thai sản) Xin gia hạn đến thán 12/2022 để hoàn thiện sản phẩm Đề tài cấp bộ thông thường 2020
66 Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa flavonoid 3’5’-hydroxylase để tăng cường tích lũy flavonoid ở cây Ô đầu (Aconitum carmichaelii Debx.). QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Trường ĐHSP
2020-2021 Tháng 6/2022 750,0 750,0 0,0     450,0 450,0 450,0     Quyết định 4349/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2021       Đề tài cấp bộ thông thường 2020
67 Nghiên cứu tạo enzyme manganese peroxidase tái tổ hợp có hoạt tính phân hủy độc tố nấm mốc aflatoxin B1. QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên TS. Trịnh Đình Khá
Trường ĐHKH
2020-2021 Tháng 6/2022 490,0 490,0 0,0     300,0       300,0   Chưa nghiệm thu Chưa đủ sản phẩm theo thuyết minh Xin gia hạn đến thán 12/2022 để hoàn thiện sản phẩm Đề tài cấp bộ thông thường 2020
68 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý mạng lưới bãi đỗ xe thông minh dựa trên các công nghệ vạn vật kết nối Internet và điện toán đám mây QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên TS. Phạm Thanh Nam
Trường Đại học CNTT&TT
2020-2021 Tháng 6/2022 710,0 497,0 213,0     302,0 295,3 302,0   6,7   Chưa nghiệm thu Chờ bài báo quốc tế Xin gia hạn đến thán 12/2022 để hoàn thiện sản phẩm Đề tài cấp bộ thông thường 2020
69 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quang phổ cận hồng ngoại để xác định nhanh tính chất cơ học của gỗ Keo tai tượng (Acacia mangium) phục vụ chọn giống trồng rừng gỗ lớn.  QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên ThS. Dương Văn Đoàn
Trường ĐHNL
2020-2021 Tháng 6/2022 620,0 620,0 0,0     380,0 373,7 380,0   6,3 QĐ số 1529/QĐ-BGDĐT ngày 10/6/2022       Đề tài cấp bộ thông thường 2020
70 Xây dựng quy trình chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từ dựa trên vật liệu tổ hợp nền điện môi La1.5Sr0.5NiO4 QĐ số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên TS. Chu Thị Anh Xuân
Trường ĐHKH
2020-2021 Tháng 6/2022 600,0 600,0 0,0     360,0 356,1 360,0   3,9   Chuẩn bị nghiệm thu cấp cơ sở     Đề tài cấp bộ thông thường 2020
71 Nghiên cứu vai trò của một số gene liên quan đến giai đoạn đầu xâm nhiễm vào cây cà chua của nấm Verticillium dahliae QĐ số 104/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên TS. Bùi Trí Thức
Trường ĐHNL
2020-2021 Tháng 6/2022 520,0 520,0 0,0     350,0 344,9 350,0   5,1   Chưa nghiệm thu đang chờ đăng báo quốc tế Xin gia hạn đến thán 12/2022 để hoàn thiện sản phẩm Đề tài 2020 CTr 562
72 Tổng hợp vật liệu quang xúc tác bán dẫn trên nền ống nano cacbon đa lớp cho ứng dụng xử lý chất hữu cơ ô nhiễm QĐ số 104/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên PGS.TS. Mai Xuân Trường
Trường ĐHSP
2020-2021 Tháng 6/2022 670,0 670,0 0,0     420,0 414,550 420,0   5,45   Chưa nghiệm thu Đang chờ đăng bài báo quốc tế Xin gia hạn đến thán 12/2022 để hoàn thiện sản phẩm Đề tài 2020 CTr 562
73 Phân tích dạng hóa học của các kim loại nặng trong các mẫu đất ở khu vực khai thác quặng và sử dụng than sinh học để xử lý chúng QĐ số 104/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên TS. Vương Trường Xuân
Trường ĐHKH
2020-2021 Tháng 6/2022 670,0 670,0 0,0     420,0 415,550 420,0   4,5   Chưa nghiệm thu Chờ đăng bài báo quốc tế Xin gia hạn đến thán 12/2022 để hoàn thiện sản phẩm Đề tài 2020 CTr 562
74 Nghiên cứu cấu trúc hình học bền và cấu trúc điện tử của các cụm nguyên tử kim loại quý (Aun, Agn, hoặc Cun với n<20) pha tạp nguyên tử kim loại chuyển tiếp bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. QĐ số 105/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên ThS. Ngô Thị Lan
Trường ĐHKH
2020-2021 Tháng 6/2022 560,0 560,0 0,0     280,0 280,0 280,0     'Quyết định 1199/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2022       Đề tài 2020 CTr Vật lý
75 Một số vấn đề chọn lọc về hệ phương trình vi phân và điều khiển phân thứ. QĐ số 106/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên TS. Mai Viết Thuận 2020-2021   550,0 550,0 0,0     275,0 275,0 275,0     'Quyết định 4350/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2021       Đề tài 2020 CTr Toán học
76 Nghiệm yếu  của một số lớp phương trình, hệ phương trình đạo hàm riêng chứa toán tử p-Laplace thứ và toán tử Bessel. QĐ số 106/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020 Đại học Thái Nguyên TS. Nguyễn Văn Thìn 2020-2021   500,0 500,0 0,0     250,0 250,0 250,0     'QĐ 4600/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2021       Đề tài 2020 CTr Toán học
77 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số cây trồng đặc trưng cho các tỉnh miền núi phía Bắc QĐ số 5004/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2019 Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Nông Lâm PGS.TS Nguyễn Thế Hùng - Trường ĐHNL 2020-2022 Tháng 12/2022 6.060,0 5.008,0 1.052,0     1.500,0 1.500,0 1.500,0       Chưa nghiệm thu Đang thực hiện   Chương trình KHCN cấp bộ 2020
294 Nghiên cứu và đề xuất thuật toán mới trong điểu khiển, kỹ thuật truyền thông và kết nối mạng cho đàn robot tự hành. QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Đỗ Trung Hải
Trường Đại học KTCN
2021-2022   340,0 340,0 0,0     170,0 170,0 170,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
295 Nghiên cứu phương pháp đảm bảo truyền tin tin cậy và tối ưu hóa xác minh dữ liệu chia sẻ cho hệ thống giao thông thông minh trong môi trường mạng thế hệ mới 5G. QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Nguyễn Văn Tảo
Trường Đại học CNTT&TT
2021-2022   275,0 275,0 0,0     137,0 137,0 137,0       Đã nghiệm thu cấp cơ sở, đã gửi hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ     Đề tài thông thường 2021
296 Một số bất biến của môđun liên kết với hệ tham số hầu p-chuẩn tắc QĐ 3810/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Phạm Hồng Nam
Trường ĐHKH
2021-2022   315,0 315,0 0,0     158,0 158,0 158,0         Đang thực hiện   Toán 2021
297 Nghiên cứu xác định giá trị tối ưu của một số thông số khi xung bề mặt định hình ngoài bằng điện cực graphite với dung dịch điện môi có trộn bột. QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Lê Xuân Hưng
Trường Đại học KTCN
2021-2022   340,0 340,0 0,0     170,0 170,0 170,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
298 Nghiên cứu, phát triển chế phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ và điều trị bệnh viêm khớp từ các dược liệu đặc trưng ở khu vực phía Bắc Việt Nam QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Lành Thị Ngọc 2021-2022   385,0 385,0 0,0     192,0 192,0 192,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
299 Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm khả năng điều chỉnh mở rộng phạm vi làm việc của máy sàng rung tách nước bùn quặng ứng dụng trong lĩnh vực khai khoáng. QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên Không thực hiện 2021-2022       0,0     0,0 0,0 0,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
300 Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang - điện từ của các nano CdSSe và CdTe¬Se pha tạp kim loại chuyển tiếp, định hướng ứng dụng diệt tế bào ung thư dạ dày QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Phạm Minh Tân
Trường Đại học KTCN
2021-2022   360,0 360,0 0,0     180,0 180,0 180,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
301 Nghiên cứu cơ chế phân tử của sự ức chế tế bào ung thư và vi khuẩn kháng thuốc của phức hệ nano bạc – gallic acid (AgNPs – Gal). QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên Không thực hiện 2021-2022       0,0     0,0 0,0 0,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
302 Nghiên cứu liên quan giữa đa hình gen MTHRF, Factor V, Notch3 và tình trạng đột quỵ ở người trẻ tuổi tại khu vực miền núi phía Bắc QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Bùi Thị Thu Hương
Trường ĐHYD
2021-2022   340,0 340,0 0,0     170,0 170,0 170,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
303 Nghiên cứu xây dựng các giải pháp định hướng chính sách bảo tồn và phát huy đa dạng văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Dương Thùy Linh
Trường ĐHKH
2021-2022   255,0 255,0 0,0     127,0 127,0 127,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
304 Nghiên cứu sự phù hợp nghề dạy học của sinh viên các trường đại học sư phạm ở Việt Nam QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên PGS.TS. Nguyễn Danh Nam
Trường ĐHSP
2021-2022   415,0 415,0 0,0     207,0 207,0 207,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
305 Hình thành năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm  QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Nguyễn Thị Bích
Trường ĐHSP
2021-2022   410,0 410,0 0,0     205,0 205,0 205,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
306 Thiết kế và thử nghiệm bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở  người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Lê Thùy Linh
Trường ĐHSP
2021-2022   340,0 340,0 0,0     170,0 170,0 170,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
307 Bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh người dân tộc thiểu số thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trường ĐHSP
2021-2022   340,0 340,0 0,0     170,0 170,0 170,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
308 Nghiên cứu phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong  giáo dục quốc phòng và an ninh  ở các Trung tâm  giáo dục quốc phòng và an ninh  trong giai đoạn mới. QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Trần Hoàng Tinh
Trung tâm GDQP&AN
2021-2022   215,0 215,0 0,0     108,0 108,0 108,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
309 Nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang cấu trúc perovskyte kép AA’BB’O6 và các chấm lượng tử bọc silica pha tạp đất hiếm cho ứng dụng trong điot phát xạ ánh sáng trắng. QĐ 3811/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Lê Tiến Hà 2021-2022   550,0 550,0 0,0     275,0 275,0 275,0         Đang thực hiện   Vật lý 2021
310 Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác nano ZnO, Fe3O4 trên nền cacbon để xử lý tồn dư thuốc kháng sinh trong nước thải. QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Trần Quốc Toàn
Trường ĐHSP
2021-2022   570,0 570,0 0,0     285,0 285,0 285,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
311 Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ tính và carbon hoạt tính để xử lý hấp phụ ion kim loại nặng và chất màu hữu cơ trong môi trường nước QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Nguyễn Thị Luyến 2021-2022   550,0 550,0 0,0     275,0 275,0 275,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
312 Chi phí y tế thảm họa và vai trò của bảo hiểm y tế trong việc giảm thiểu chi phí y tế thảm họa ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Nguyễn Thị Thu Thương 2021-2022   255,0 255,0 0,0     128,0 128,0 128,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
313 Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa nhân tố phiên mã DREB mới định hướng ứng dụng trong cải thiện tính kháng các yếu tố bất lợi phi sinh học của cây đậu tương [Glycine max (L.) Merr.] QĐ 3812/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên GS.TS. Chu Hoàng Mậu
Trường ĐHSP
2021-2022   595,0 595,0 0,0     297,0 297,0 297,0         Đang thực hiện   CT562-2021
314 Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính bảo vệ gan của một số thực vật thuộc chi Milletia ở Việt Nam và định hướng tạo chế phẩm hổ trợ bảo vệ gan. QĐ 3812/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Vũ Thị Thu Lê 2021-2022   595,0 595,0 0,0     298,0 298,0 298,0         Đang thực hiện   CT562-2021
315 Đánh giá đa dạng các loài lưỡng cư, bò sát ở một số khu rừng trên núi cao khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc tỉnh Hà Giang QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên PGS.TS Hoàng Văn Ngọc 2021-2022   340,0 340,0 0,0     170,0 170,0 170,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021
316 Nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp phòng chống tổng hợp bệnh thối củ gừng tại một số tỉnh miền núi phía Bắc QĐ 3813/QĐ-BGDĐT, 20.11.2020 Đại học Thái Nguyên TS. Dương Thị Nguyên 2021-2022   435,0 385,0 50,0     193,0 193,0 193,0         Đang thực hiện   Đề tài thông thường 2021