Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Danh sách NCS tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Đăng ngày: 15-08-2022 | 969 lần đọc
|
  DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH THAM GIA ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2021
         
STT Họ và tên Tên đề tài tham gia Mã số Đơn vị
1 Đinh Thu Trang Nghiên cứu sự phù hợp nghề dạy học của sinh viên các trường đại học sư phạm ở Việt Nam Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH Sư phạm
2 Phạm Thị Kiều Oanh Hình thành năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH Sư phạm
3 Nguyễn Thị Hoa Thiết kế và thử nghiệm bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH Sư phạm
4 Đàm Thị Kim Thu  Bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh người dân tộc thiểu số thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH Sư phạm
5 Phutthakone VACIAXA (Lào) Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa nhân tố phiên mã DREB mới định hướng ứng dụng trong cải thiện tính kháng các yếu tố bất lợi phi sinh học của cây đậu tương [Glycine max (L.) Merr.] Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH Sư phạm
6 Bạch Văn Nam Nghiên cứu và đề xuất thuật toán mới trong điều khiển, kỹ thuật truyền thông và kết nối mạng cho đàn robot tự hành  Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH KTCN
7 Trần Quế Sơn Nghiên cứu và đề xuất thuật toán mới trong điều khiển, kỹ thuật truyền thông và kết nối mạng cho đàn robot tự hành  Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH KTCN
8 Nguyễn Thị Tuyết Hoa Nghiên cứu và đề xuất thuật toán mới trong điều khiển, kỹ thuật truyền thông và kết nối mạng cho đàn robot tự hành  Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH KTCN
9 Quách Xuân Trưởng Nghiên cứu phương pháp đảm bảo truyền tin tin cậy và tối ưu hóa xác minh dữ liệu chia sẻ cho hệ thống giao thông thông minh trong môi trường mạng thế hệ mới 5G Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH CNTT
10 Nguyễn Lan Hương  Nghiên cứu phương pháp đảm bảo truyền tin tin cậy và tối ưu hóa xác minh dữ liệu chia sẻ cho hệ thống giao thông thông minh trong môi trường mạng thế hệ mới 5G Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH CNTT
11 Nguyễn Văn Tùng Nghiên cứu xác định giá trị tối ưu của một số thông số khi xung bề mặt định hình ngoài bằng điện cực graphite với dung dịch điện môi có trộn bột. Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH KTCN
12 Nguyễn Mạnh Cường Nghiên cứu xác định giá trị tối ưu của một số thông số khi xung bề mặt định hình ngoài bằng điện cực graphite với dung dịch điện môi có trộn bột. Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH KTCN
13 Nguyễn Thị Khánh Vân Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang - điện từ của các nano CdSSe và CdTe¬Se pha tạp kim loại chuyển tiếp, định hướng ứng dụng diệt tế bào ung thư dạ dày Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH KTCN
14 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm khả năng điều chỉnh mở rộng phạm vi làm việc của máy sàng rung tách nước bùn quặng ứng dụng trong lĩnh vực khai khoáng Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH KTCN
15 Nguyễn Thị Khánh Vân Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ tính và carbon hoạt tính để xử lý hấp phụ ion kim loại nặng và chất màu hữu cơ trong môi trường nước Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH Khoa học
16 Nguyễn Thị Dung Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ tính và carbon hoạt tính để xử lý hấp phụ ion kim loại nặng và chất màu hữu cơ trong môi trường nước Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH Khoa học
17 Phạm Văn Hảo Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác nano ZnO, Fe3O4 trên nền cacbon để xử lý tồn dư thuốc kháng sinh trong nước thải Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH Sư phạm
18 Đỗ Văn Kiên Một số bất biến của môđun liên kết với hệ tham số hầu
p-chuẩn tắc
Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH Khoa học
19 Chu Anh Tuấn Nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang cấu trúc perovskyte kép AA’BB’O6 và các chấm lượng tử bọc silica pha tạp đất hiếm cho ứng dụng trong điot phát xạ ánh sáng trắng Đề tài KH&CN năm 2021 Trường ĐH Khoa học