Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Số nhiệm vụ KH&CN đã thực hiển giai đoạn 2011 - 2019

Đăng ngày: 12-12-2018 | 2209 lần đọc
|

SỐ NHIỆM VỤ KH&CN ĐÃ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2019

Loại nhiệm vụ Số lượng
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Năm 2019
Tổng
Cấp Nhà nước 10 14 12 15 11 15 13 18 - 108
Cấp Bộ GD&ĐT 10 17 21 29 17 32 28 9 24 187
Cấp ĐHTN 87 94 77 81 72 49 75 39 20 594
Tổng 107 125 110 125 100 96 116 66 44 889