Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022

Đăng ngày: 02-06-2022 | 417 lần đọc
|

Sáng ngày 02/6, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022 cho gần 100 cán bộ là lãnh đạo ĐHTN, các ban chức năng và tương đương, các đơn vị thành viên cùng các cán bộ thực hiện công  tác thi đua khen thưởng trong toàn Đại học. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc phụ trách Đại học Thái Nguyên và TS. Trịnh Xuân Hiếu – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng – Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì Hội nghị.

2-6-2022-TDKT-1.JPG

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ tham gia tập huấn đã được nghe TS. Trịnh Xuân Hiếu – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng – Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022 và hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đồng chí cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên đã nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ. Từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

     Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc phụ trách Đại học Thái Nguyên đề nghị các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thường xuyên cập nhật những quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Đại học Thái Nguyên về thi đua, khen thưởng; nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng đối tượng là gương sáng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời vận dụng, phát huy những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp để tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở đơn vị mình đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng của Đại học Thái Nguyên trong thời gian tới./. 

Thanh Loan – TNU Media

TIN ĐÃ ĐƯA