Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Đăng ngày: 11-02-2020 | 1436 lần đọc
|

Đại học Thái Nguyên ban hành Thông báo số 106/TB-ĐHTN-ĐT ngày 21/1/2020 Thông báo bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.