Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tham gia Chương trình tập huấn Sở hữu trí tuệ

Đăng ngày: 09-07-2020 | 153 lần đọc
|

THÔNG BÁO

V/v tham dự Chương trình tập huấn về Sở hữu trí tuệ

 

 Kính gửi:

                                   - Các trường đại học, cao đẳng thành viên;

                                            - Các đơn vị thuộc và trực thuộc;

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức Chương trình tập huấn về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ và Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên đồng chủ trì (Dự án thuộc Chương trình 68) bắt đầu từ ngày 17/7/2020, Đại học Thái Nguyên thông báo đến các trường đại học, cao đẳng thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc có nhu cầu có thể cử cán bộ tham gia chương trình tập huấn;

Mỗi đơn vị có thể đăng ký tối đa 02 người; Danh sách đăng ký (theo mẫu gửi kèm) gửi về địa chỉ email BanQLKH.DHTN@moet.edu.vn trước 10 giờ 00’ ngày 13/7/2020.

Để chương trình thu được hiệu quả tốt nhất, các học viên phải tham gia đầy đủ thời gian tập huấn, chấp hành các quy định của Ban tổ chức lớp học. Các học viên sẽ được cung cấp tài liệu học tập miễn phí.

Các thông tin cần trao đổi xin vui lòng liên hệ với Ban KHCN&MT - Đại học Thái Nguyên theo số điện thoại 0913.847.333./.

(Chương trình tập huấn và mẫu danh sách đăng ký xem tại Công văn 1183/ĐHTN-KHCNMT ngày 08/7/2020)