Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Hoàng Thị Thu Hoàn

Đăng ngày: 08-06-2022 | 256 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hoàn

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nuôi cấy in vitro và biểu hiện flavonoid 3’5’ hydroxylase nhằm tăng cường tổng hợp flavonoid ở cây Ô đầu (Aconitum carmachalii Debx.)”

Ngành đào tạo: Di truyền học                mã số: 9420121

Người hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TS. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  2. TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 08h30, ngày 20 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.