Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hưng

Đăng ngày: 31-05-2022 | 238 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hưng

Tên đề tài luận án: Xây dựng và sử dụng một số tình huống khám phá trong dạy học Toán trung học phổ thông với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay

Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán học          Mã số: 9140111

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Nguyễn Danh Nam, Đại học Thái Nguyên 
  2. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thời gian: 8h30, ngày 17 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 104-Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.