Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trương Mộng Diện

Đăng ngày: 30-10-2020 | 207 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trương Mộng Diện

 

Tên đề tài luận án: Vận dụng algorit sáng chế để tổ chức dạy học Di truyền học (Sinh học 12 - Trung học phổ thông)

Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học             Mã số: 9140111

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 08h30, ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.