Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Tổng kết công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng năm học 2017 – 2018 và triển khai công tác năm học 2018 – 2019

Đăng ngày: 27-08-2018 | 1202 lần đọc
|

Sáng ngày 22/8, Đại học Thái Nguyên(ĐHTN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng năm học 2017 – 2018 và triển khai công tác năm học 2018 – 2019. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Giám đốc, các ban chức năng; đại diện lãnh đạo đơn vị, phòng và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), đơn vị trực thuộc trong toàn Đại học. PGS.TS Trần Viết Khanh – Phó Giám đốc ĐHTN chủ trì Hội nghị.

27-8-2018-TKTT-1.JPG

PGS.TS Trần Viết Khanh – Phó Giám đốc ĐHTN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm học 2017 – 2018, công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHTN; sự phối hợp của các ban chức năng, các CSGDĐHTV trong việc thực hiện nhiệm vụ. Công tác thanh tra đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, một số vấn đề nổi cộm, không dàn trải. Bên cạnh đó, ĐHTN luôn quan tâm giám sát và đôn đốc việc thực hiện kết luận các đợt thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Điều đó đã giúp nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, tập thể được thanh kiểm tra, bị khiếu nại, tố cáo và hiệu quả đã được thể hiện rõ rệt. Cán bộ làm công tác thanh tra có tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, được bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm xử lý về công tác  thanh tra, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đại học đã thành lập đoàn kiểm tra và ban hành kết luận về công tác tuyển sinh năm 2017, tiến hành thanh tra hành chính toàn diện theo kế hoạch tại một số đơn vị; phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức bồi dưỡng cộng tác viên tại ĐHTN, cấp chứng chỉ bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra và đề nghị Thanh tra Bộ GD&ĐT cấp 43 thẻ cộng tác viên thanh tra; tham gia thanh tra coi thi THPT năm 2018 theo sự phân công.Công tác tiếp dân đã được ĐHTN và các CSGDĐHTV, ĐVTT thực hiện theo đúng quy định. Nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân được đăng tải công khai tại phòng tiếp dân và Website của ĐHTN. Chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được thực hiện định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018, ĐHTN đã tiếp nhận 28 đơn đề nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo. Căn cứ nội dung đơn, các văn bản theo quy định, 08 đơn thư đã được ĐHTN thụ lý giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng qui định; 06 đơn thư được chuyển đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết; 14 đơn thư không thụ lý giải quyết do không có đủ căn cứ theo quy định hoặc do người viết đơn tự nguyện xin rút đơn. Cũng trong năm học 2017 – 2018, toàn ĐHTN chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thanh tra; phòng chống tham nhũng năm học 2017 – 2018 của ĐHTN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Số lượng cán bộ làm công tác thanh tra còn mỏng, phần lớn không đúng chuyên môn, cán bộ hợp đồng có thời hạn nên không đủ điều kiện tham gia các đoàn thanh tra; vai trò, quyền hạn của Ban/phòng Thanh tra còn hạn chế, lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quan tâm nên công tác xác minh khi giải quyết khiếu nại, tố cáo và đôn đốc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra thường bị kéo dài, gặp khó khăn trong việc thu thập tài liệu, minh chứng, khó giải quyết triệt để.

Năm học 2018 – 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra; phòng chống tham nhũng tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan tới chuyên môn nghiệp vụ trong công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về công tác chuyên môn, nghiệp vụ khi giải quyết  công việc tại đơn vị mình.

Kết luận tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Viết Khanh đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng ĐHTN đã đạt được trong năm học 2017 – 2018. Năm học này, Phó Giám đốc yêu cầu cần tập trung vào một số nội dung công việc như: Chú trọng công tác tuyên truyền; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; bổ sung thêm lực lượng cho công tác thanh tra bằng các hình thức mở như cộng tác viên, tạo thành hệ thống chân rết để tăng thêm sức mạnh cho công tác thanh tra; công tác tiếp dân cần thực hiện đúng quy định; Ban Thanh tra của ĐHTN và phòng Thanh tra tại các đơn vị cần phải giúp lãnh đạo ĐHTN, lãnh đạo các đơn vị kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của đơn vị, trong đó chú trọng tới việc thực hiện các kết luận thanh kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan… Đồng chí Phó Giám đốc cũng lưu ý các đơn vị cần thận trọng trong việc thực hiện công tác phát ngôn trên các cơ quan thông tấn, báo chí đảm bảo đúng quy định./.

Tin bài: Thanh Loan – TNU Media