Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đại học Thái Nguyên thông báo điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Đăng ngày: 08-04-2020 | 719 lần đọc
|

Thực hiện Công văn số 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 (lùi 01 tháng so với kế hoạch thông báo lần 1), Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) thông báo đến các trường đại học, cao đẳng thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc nội dung và kế hoạch điều chỉnh xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (Thông tin chi tiết điều chỉnh Lịch xem file đính kèm).

HĐGS cơ sở Đại học Thái Nguyên tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ ngày 05/7/2020 đến 05/8/2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Phạm Đăng Tứ (chuyên viên Ban Đào tạo; số di động: 0912368955. Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn).