Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đại học Thái Nguyên tích cực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động

Đăng ngày: 26-01-2024 | 1099 lần đọc
|

Ngày 26/1, Đại học Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số và thư viện năm 2023. Dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc ĐHTN; lãnh đạo các Ban chức năng; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng thành viên và các cán bộ làm công tác CNTT, thư viện của các đơn vị; lãnh đạo và CBVC Trung tâm Số.

28.1 (3).jpg

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện nghiêm túc chủ trương chuyển đổi số trong mọi hoạt động, năm 2023 các đơn vị trong toàn Đại học (cụ thể là các ban Chuyển đổi số tại các đơn vị) đã quyết liệt chỉ đạo bằng việc xây dựng đề án cụ thể và hướng dẫn triển khai đẩy mạnh tin học hóa toàn diện công tác điều hành, quản lý thể hiện rõ vai trò CNTT trong mọi hoạt động, nâng cao nhận thức việc ứng dụng CNTT trong đội ngũ CBVCNLĐ và học sinh, sinh viên.

28.1.jpg

PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc ĐHTN phát biểu tại Hội nghị

Toàn Đại học đã tổ chức đào tạo, tập huấn 133 lượt cán bộ, giảng viên về CNTT và chuyển đổi số với các nội dung được tập trung chủ yếu về khái niệm, tư duy về chuyển đổi số, các công nghệ lõi AI, Big data, VR/ AV, 5G, IoT..., nghiệp vụ xây dựng bài giảng điện từ Elearning, quản trị hệ thống LMS và LCMS… Bên cạnh đó, công tác thư viện cũng được quan tâm, đẩy mạnh.

28.1 (2).jpg

PGS.TS Trần Nhuận Kiên, Giám đốc Trung tâm Số báo cáo tại Hội nghị

Năm 2024, Đại học Thái Nguyên tiếp tục xây dựng bộ máy tổ chức và xây dựng đội ngũ CBVC thực hiện nghiêm túc việc tinh giản và sắp xếp lại các vị trí việc làm theo yêu cầu của Công văn số 284/ĐHTN-TCCB ngày 17/01/2024 của Đại học Thái Nguyên về việc rà soát, xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc và triển khai xây dựng Đề án tự chủ theo phương châm gọn nhẹ, hiệu quả, có năng lực chuyên môn cao, đúng người, đúng việc. Tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ cán bộ CNTT, thư viện tham gia các khóa học, lớp tập huấn, hội nghị hội thảo chuyên sâu về CNTT, chuyển đổi số và thư viện cho lực lượng cán bộ chuyên trách. Quan tâm hơn nữa việc nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động. Chú trọng tìm kiếm các nguồn thu hợp pháp để hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ và nâng cao đời sống cho cán bộ.

Về CNTT và chuyển đổi số, Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những chủ trương cụ thể trong việc xây dựng, triển khai Đề án chuyển đổi số cấp Đại học, trong đó xác định lộ trình, sản phẩm cụ thể, bố trí kinh phí, phân công nhiệm vụ cho đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, tăng cường nghiên cứu, phát triển, khảo sát, đánh giá, khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý các lĩnh vực: đào tạo, nhân sự, khoa học, tài sản, ký túc xá, thu học phí, văn bản và điều hành, đặc biệt là phần mềm IU, LMS, LCMS một cách hiệu quả, đặc biệt quan tâm đến tính liên kết, tích hợp, liên thông trong toàn đại học.

Thu Hà