Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đại học Thái Nguyên: Xứng đáng với vai trò đại học vùng của Việt Nam

Đăng ngày: 03-04-2024 | 228 lần đọc
|

Đại học Thái Nguyên xác định hướng đi lâu dài là tạo chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng tới mô hình đại học xanh.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên trao đổi với báo chí luôn nhấn mạnh: Sự ra đời của Đại học Thái Nguyên 30 năm trước là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ nhằm hình thành nên những trung tâm đào tạo lớn, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển của đất nước, đặc biệt là phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Nhà thơ Tố Hữu viết:”Ta sẽ khai những mỏ dầu,mỏ sắt/Đóng những con tầu đi khắp đại dương/Nhưng phải luyện những con người đẹp nhất/Biết căm thù và biết yêu thương”…Và tôi nghĩ về Đại học Thái Nguyên trong nhiệm vụ cao cả “Luyện những con người đẹp nhất”…

03.4 (1).jpg

Tiến sĩ Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên làm việc với Hội đồng Đại học Thái Nguyên về đào tạo nhân lực và chuyển giao ứng dụng khoa học,

công nghệ cho tỉnh

Hòa bình lập lại, miền Bắc bắt tay vào công cuộc xây dựng cơ sở vật chất của Chủ nghĩa xã hội. Thái Nguyên trở thành trung tâm vùng miền núi phía Bắc. Đào tạo nguồn nhân lực là một lĩnh vực được quan tâm đầu tư. Đến những năm tám mươi thì Thái Nguyên đã trở thành một trung tâm đào tạo và ứng dụng lớn với các trường đào bậc đại học: Sư phạm, Y dược, Nông nhiệp, Công nghiệp…và gần 20 trường đào tạo hệ cao đẳng,trung cấp và công nhân kỹ thuật. Sinh viên ra trường nhanh chóng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước một cách hiệu quả. Đất nước trên đường đổi mới và phát triển, việc thành lập Đại học Thái Nguyên nhằm nâng cao tầm vóc một đại học vùng, tăng cường quy mô và chất lượng đào tạo như mệnh lệnh của cuộc sống. Vậy là năm 1994 đánh dấu sự ra đời của Đại học Thái Nguyên.

Ra đời trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, con người phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt còn nghèo nàn, lạc hậu.  Mô hình Đại học Vùng cũng chưa có tiền lệ… Lãnh đạo công tác Đảng, chính quyền Đại học Thái Nguyên qua các thời kỳ đã nỗ lực để vượt qua khó khăn, do vậy, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định sự đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc thành lập các Đại học Vùng, góp phần đắc lực vào phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.

03.4 (2).jpg

Những sinh hoạt tập thể của sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên)

góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Sau 30 năm xây dựng và phát triển (1994-2024), Đại học Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao, có thể dẫn chứng: 30 năm là đại học vùng, đội ngũ Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ (GS, PGS, TS) của Đại học Thái Nguyên tăng hơn 20 lần. Khi được giao và xác định là trung tâm lớn thứ ba của đất nước về giáo dục đại học, Đại học Thái Nguyên đã có những đóng góp đáng kể trong đào tạo cho đất nước và quốc tế với gần 900.000 sinh viên hệ đại học, cao đẳng, hơn 20.000 trình độ cao học và nghiên cứu sinh (hơn 6000 là người dân tộc thiểu số); đào tạo hàng nghìn lưu học sinh nước ngoài ở trình độ đại học và sau đại học.

Các cán bộ do Đại học Thái Nguyên đào tạo đã phát huy tốt kiến thức chuyên môn, năng lực thực tiễn,nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp Trung ương, cán bộ chủ chốt của nhiều địa phương, doanh nghiệp.

Đại học Thái Nguyên tự hào đến nay có 13 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Riêng Khoá XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) có 06 đồng chí; nhiều đồng chí đảm nhiệm trọng trách cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, doanh nhân tiêu biểu, chủ tịch Hội đồng quản trị của các tập đoàn, Tổng công công ty, doanh nghiệp lớn; những nhà giáo, thầy thuốc… kĩ sư đóng góp to lớn cho sự nghiệp chung.

5 năm gần đây ( 2019 – 2023), số trúng tuyển học trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên của 15 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 5.924 người, riêng tỉnh Thái Nguyên gần 2.400 người (chiếm 41%). Số nghiên cứu sinh học tập và bảo vệ thành công luận án tiến sỹ của hầu hết các lĩnh vưc tại Đại học Thái Nguyên 5 năm gần đây là 183 người…

Theo Giáo sư Phạm Hồng Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên thì kết quả đạt được là do: “Đại học và 15 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác khá chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, đặc biệt trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Hoạt động đào tạo của Đại học Thái Nguyên đã khẳng định vai trò cốt yếu trong hệ thống,có tác động lớn trong phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh trong nước và quốc tế”

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập,trong cảm súc tự hào, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên thông tin:” Ba thập kỷ phấn đấu, Đại học Thái Nguyên đã cung cấp cho đất nước khoảng 200.000 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học, trong đó có 32.790 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 268 cán bộ có trình độ tiến sĩ, 3.624 bác sĩ chuyên khoa cấp I, II và 122 bác sĩ nội trú. Đặc biệt, đã có 520 lưu học sinh nước ngoài tốt nghiệp đại học và 187 lưu học sinh nước ngoài tốt nghiệp thạc sĩ. Trên 30% số người học tốt nghiệp là người dân tộc thiểu số…”

Với quan điểm “Nhà trường đến với người học” và trách nhiệm của một Đại học vùng, việc thành lập và phát triển của 02 phân hiệu tại các tỉnh biên giới phía Bắc (phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang) khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đại học Thái Nguyên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng “phên dậu” của Tổ quốc. Phân hiệu tại tỉnh Lào Cai thành lập chưa được 10 năm hiện đào tạo 09 mã ngành, trong đó 08 mã ngành ở trình độ đại học, gồm: Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi; Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh tế và 01 mã ngành trình độ cao là Giáo dục Mầm non.

Cho đến thời điểm này, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã đào tạo, bồi dưỡng 5325 sinh viên (trong đó đang theo học là 2.097 sinh viên, đã tốt nghiệp là 3228 sinh viên), hệ vừa làm vừa học, liên thông trình độ đại học 667 học viên, bồi dưỡng tiếng dân tộc, kỹ thuật nông nghiệp, du lịch…cho 13.301 học viên.

Việc thành lập 02 phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hà Giang đã lan tỏa giá trị của giáo dục đại học đến vùng sâu vùng xa, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội, góp phần tăng chỉ số đổi mới sáng tạo của vùng…

03.4 (3).jpg

Khi được hỏi về sự phát triển của Đại học Thái Nguyên từ thập nên thứ tư trở đi, Giáo sư Phạm Hồng Quang cho biết:”Từ đánh giá toàn diện kết quả 30 năm đào tạo, Đại học Thái Nguyên xác định hướng đi lâu dài là tạo chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng tới mô hình đại học xanh, phấn đấu đến năm 2044- nửa thế kỷ thành lập, Đại học Thái Nguyên nằm trong tốp 500 trường đại học hàng đầu châu Á và cơ cấu đại học nghiên cứu và nghiên cứu ứng dụng theo hướng đa ngành,đa lĩnh vực hoàn thiện”.

Hành trang của con đường đi tới của Đại học Thái Nguyên có bề dày và truyền thống cống hiến 30 năm và sức mạnh tuổi trưởng thành.

Nguồn: moitruongvadothi.vn       

TIN ĐÃ ĐƯA