Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban hợp tác quốc tế

Đăng ngày: 13-11-2018 | 5494 lần đọc
|
Ban Hợp tác quốc tế
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động
 PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh  Trưởng ban 0280 3851690  0977.242.268 doanhtai@tnu.edu.vn
 TS. Đỗ Lệ Hà  Phó ban     @tnu.edu.vn
 TS. Bùi Thị Hương Giang  Phó ban 02803851690  0943.228.280 bhgiang@tnu.edu.vn
 ThS. Nguyễn Thùy Chi  Chuyên viên 0280 3851690  0976.176.040 chintt@tnu.edu.vn