Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban cơ sở vật chất

Đăng ngày: 13-11-2018 | 3415 lần đọc
|

Đơn vị - Ban cơ sở vật chất

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

Phòng ban

Địa chỉ

Đi động

 ThS. Nguyễn Xuân Tiến

 Trưởng ban

 103

 

 0913.386.027

 tiennx@tnu.edu.vn

 ThS. Vũ Văn Đam

 Phó ban

 205

 

 0913.509.437

 vudam@tnu.edu.vn

 ThS. Hoàng Hải Đăng

 Phó ban

 304

 

 0912.446.699

 danghh@tnu.edu.vn

hoanghaidangbqldhtn@gmail.com,

ThS. Phạm Xuân Thiều

Phó ban

 

 

0915.215.555

thieupx@tnu.edu.vn

KS. Đỗ Văn Chân

Kỹ sư

304

 

0912.477.848

 chandv@tnu.edu.vn

changu@gmail.com,

KS. Nguyễn Quang Khánh

Chuyên viên

304

 

0979.513.681

 Khanhtrang102@gmail.com,

khanhnq@tnu.edu.vn,

ThS. Lê Thị Mai Hương

Chuyên viên

304

 

0977.559.134

 huongltm@tnu.edu.vn,

lemaihuong85@gmail.com,

ThS. Nguyễn Anh Đức

Giảng viên

304

 

0912.282.848

 ducnga@tnu.edu.vn

 ThS. Đặng Liên Hương

 Chuyên viên

 205

 

0982.508.005

 huongdl@tnu.edu.vn

danglienhuongtn@gmail.com,

 Nguyễn Hoàng Tiến

 Chuyên viên

 205

 

 0347.00.77.88

 nguyenhoangtien871986@gmail.com

ThS.Phạm Thị Thúy

 Chuyên viên

 205

 

 0986.622.595

 Thuy.pt@tnu.edu.vn

ThS. Lê Việt Đức

Chuyên viên

104

 

0984.373.002

duclv@tnu.edu.vn

ThS.Dương Thị Minh Thư

Chuyên viên

104

 

0984.37.37.82

thudtm@tnu.edu.vn

minhthuksmt@gmail.com,