Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

BAN GIÁM ĐỐC

Đăng ngày: 13-11-2018 | 10172 lần đọc
|
Ban Giám đốc
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Địa chỉ Đi động
 PGS.TS Hoàng Văn Hùng Giám đốc       hoangvanhung@tnu.edu.vn
 PGS.TS Trần Thanh Vân Phó Giám đốc       tranthanhvan@tnu.edu.vn
 PGS.TS Nguyễn Hữu Công Phó Giám đốc       conghn@tnu.edu.vn