Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban thanh tra

Đăng ngày: 13-11-2018 | 4737 lần đọc
|
Ban Thanh Tra
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Địa chỉ Đi động
TS. Hà Văn Chiến  Trưởng ban 0208.3605.883    0912.154.318 chienhv@tnu.edu.vn
ThS. Lục Kim Thiều  Phó ban      0917.505.453 thieulk@tnu.edu.vn
TS. Chu Đức Hạnh  Phó ban      0962.445.413 duchanhsp@gmail.com
Nguyễn Thị Hải Yến  Chuyên viên      0975.969.960 yennth@tnu.edu.vn
Vũ Thu Thủy  Chuyên viên      0949.370.808 thuyvt@tnu.edu.vn
Lê Minh Tuấn  Chuyên viên      0967.232.111 minhtuan@tnu.edu.vn