Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban đào tạo

Đăng ngày: 13-11-2018 | 6923 lần đọc
|
Ban Đào tạo
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động
PGS.TS. Nguyễn Danh Nam  Trưởng Ban 0208.3851.588    
TS. Đỗ Như Tiến  Phó ban 0208.3753.041  0988733999 tiendn@tnu.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Lan Anh  Phó ban 0208.3656.843 0916.258.995 anhntl@tnu.edu.vn
TS. Đỗ Lệ Hà  Phó ban      
ThS. Đào Thị Thắm  Chuyên viên    0978.732.484 thamdt@tnu.edu.vn
ThS. Tạ Thành Nam  Chuyên viên    0948.555.777 namtt@tnu.edu.vn
ThS. Trần Thu Hương  Chuyên viên 0208.3851.588  0912.215.929 huongtt@tnu.edu.vn
TS. Phạm Đăng Tứ  Chuyên viên   0912.368.995 phamdangtu@tnu.edu.vn
Nguyễn Thị Thùy Linh  Chuyên viên    0974.955.969 lintntt@tnu.edu.vn
Trần Thị Hà Phương  Chuyên viên   01648.150.999 phuongtth@tnu.edu.vn