Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

BAN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC

Đăng ngày: 13-11-2018 | 13762 lần đọc
|
Ban Đào tạo và Quản lý người học
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động

Nguyễn Danh Nam

 Trưởng ban

    danhnam.nguyen@tnu.edu.vn

Đỗ Như Tiến

 Phó Trưởng ban

 

0988733999

tiendn@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Trưởng ban

 

0916.258.995

anhntl@tnu.edu.vn

Đỗ Lệ Hà

Phó Trưởng ban

 

0912.660.336

 

Nguyễn Minh Sơn

Phó Trưởng ban

 

0915.660.569

sonnm@tnu.edu.vn

Nguyễn Đình Yên

Phó Trưởng ban

 

0902.200.678

nguyendinhyen@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Thu H­ương

Phó Trưởng ban

 

0945.379.099

huongntt@tnu.edu.vn

Nguyễn Văn Chiến

Phó Trưởng ban

 

0974.028.999

chiennv@tnu.edu.vn

Đào Thị Thắm

 Chuyên viên

 

0978.732.484

thamdt@tnu.edu.vn

Tạ Thành Nam

 Chuyên viên

 

0948.555.777

namtt@tnu.edu.vn

Trần Thu Hương

 Chuyên viên

 

0912.215.929

huongtt@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh

 Chuyên viên 

 

0974.955.969

lintntt@tnu.edu.vn

Trần Thị Hà Phương

 Chuyên viên

 

0348.150.999

phuongtth@tnu.edu.vn

Vũ Thị Mai Phương

 Chuyên viên

 

0983.315.909

phuongvtm@tnu.edu.vn

Nguyễn Vũ Hoàng

 Chuyên viên

 

0983.856.942

hoangvn@tnu.edu.vn

Lê Thị Soan

 Chuyên viên

 

0386.419.774

soanlt@tnu.edu.vn

Lê Xuân Bình

 Chuyên viên

 

0977.559.666

lebinh@tnu.edu.vn

Ngô Thị Ánh Ngọc

Chuyên viên

 

0988.420.170

ngocnta@tnu.edu.vn