Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỐI NGOẠI

Đăng ngày: 13-11-2018 | 9528 lần đọc
|
Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động
Mai Anh Khoa  Phó Trưởng ban    0968.533.888 khoa.mai@tnu.edu.vn
Bùi Thị Hương Giang Phó Trưởng ban    0943.228.280 bhgiang@tnu.edu.vn
Nguyễn Thùy Chi  Chuyên viên    0976.176.040 chintt@tnu.edu.vn
Nguyễn Tuấn Anh  Chuyên viên    0913.847.333 anhnt@tnu.edu.vn
Hà Anh Tuấn  Chuyên viên    0913.455.882 haanhtuan@tnu.edu.vn
Phạm Thị Hạnh Lan  Chuyên viên    0984.373.835 lanpth@tnu.edu.vn