Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

VĂN PHÒNG

Đăng ngày: 13-11-2018 | 8444 lần đọc
|
Văn phòng
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động
Nguyễn Tất Thắng Chánh Văn phòng 0208.3652.774  0912.014.516 thangnt@tnu.edu.vn
Ngô Giang Nam Phó Chánh Văn phòng 0208.3852.650  0988.880.113 namng@tnu.edu.vn 
Nông Minh Ngọc Phó Chánh Văn phòng 0208.3653.048  0913.810.816 ngocnm@tnu.edu.vn
Nguyễn Hữu Thọ Phó Chánh Văn phòng    0912.530.872  
Hoàng Thị Bích Lệ Chuyên viên    0945.832.555 lehb@tnu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Trang Chuyên viên    0975.969.889 trangnt@tnu.edu.vn
Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên      
Lê Xuân Hiếu Chuyên viên    0989.021.186 lxhieucntt@tnu.edu.vn
Lương Thị Thúy Nga Nhân viên    0988.574.557  
Trần Thị Thanh Mai Nhân viên    0988.438.593  
Nguyễn Phúc Khánh Lái xe    0912.737.145