Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Đăng ngày: 13-11-2018 | 8551 lần đọc
|
Ban Tổ chức cán bộ
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Địa chỉ Đi động
Nguyễn Xuân Trường Trưởng ban        
Hoàng Thái Sơn Phó Trưởng ban        
Nguyễn Thị Bình Phó Trưởng ban        
Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên        
Lê Tiến Thành Chuyên viên        
Vũ Thị Quỳnh Chuyên viên        
Nguyễn Thị Kim Chinh Chuyên viên        
Lê Thị Minh Chuyên viên        
Đặng Liên Hương Chuyên viên