Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban tổ chức cán bộ

Đăng ngày: 13-11-2018 | 4592 lần đọc
|
Đơn vị - Ban Tổ chức cán bộ
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Địa chỉ Đi động
PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường  Trưởng ban 0208.3840.016      
Hoàng Thái Sơn  Phó Trưởng Ban 0208.3857.391      
Nguyễn Thị Thủy  Phó Trưởng ban 0208.3753.040      
Nguyễn Thị Thảo  Chuyên viên 0208.3857.391      
Lê Tiến Thành  Chuyên viên 0208.3753.040      
Vũ Thị Quỳnh  Chuyên viên 0208.3753.040      
Nguyễn Thị Kim Chinh  Chuyên viên 0208.3857.391