Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn năm 2024

Đăng ngày: 10-06-2024 | 366 lần đọc
|